พฤษภาคม 21, 2019, 07:44:13 pm

ผู้เขียน หัวข้อ: เสนองานโฆษณาทางสื่อวิทยุ  (อ่าน 13592 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 24
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
เสนองานโฆษณาทางสื่อวิทยุ
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 08:34:54 pm »
ทีมงานเพื่อนใจเรดิโอ โดย หนุ่มไชยาและเพื่อน ( หนุ่มไชยา 086-8506644 , 089-7122800 )
คลื่นคนรักเมืองไทย F.M. 99.75 MHz., www.chaiyaradio.com , E-mele =kn-nid@hotmail.com


    ทางทีมงานเพื่อนใจเรดิโอ โดยหนุ่มไชยาและเพื่อน ใคร่ขอเสนองานโฆษณาทางสื่อวิทยุ
เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้า หรือบริการของท่านให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างไกล
ได้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมแล้ว

* การทำโฆษณาแตกต่างจากการไม่ทำอย่างไรและมากน้อยเพียงใด

สถานประกอบการที่เปิดให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าต่างๆ หากร้านใดทำการโฆษณา ย่อมเป็น
ที่รู้จักได้มากกว่า รวดเร็วกว่า และกว้างไกลกว่าร้านที่ไม่ทำโฆษณาแน่นอน
ห้างร้าน / สินค้า หรือบริการที่ทำการโฆษณา ย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าห้างร้าน / สินค้า หรือบริการที่ไม่ทำโฆษณา
เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์การมีโปรโมชั่นพิเศษ การจัดรายการพิเศษ การลดราคาพิเศษ รับสมัครพนักงานงาน และการสมนาคุณต่างๆ ซึ่งหากไม่มีการโฆษณาลูกค้าก็จะไม่ทราบ

* การทำโฆษณาทางสื่อวิทยุสำคัญและมีข้อดีกว่าสื่ออื่นๆอย่างไร

การทำโฆษณาทางสื่อวิทยุ จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างกว่าสื่ออื่นๆ เช่น การดูโทรทัศน์ ไม่สามารถดูตามท้องไร่ท้องนาได้ ไม่สามารถดูขณะทำงานได้ หรือไม่สามารถดูขณะอยู่บนท้องถนนได้ แต่การฟังวิทยุ สามารถฟังได้ขณะทำงานตามท้องทุ่ง ขณะทำการในห้างร้าน หรือใน ขณะโดยสารใน พาหนะบนท้องถนน สิ่งพิมพ์ และ ป้ายโฆษณา ป้ายผ้า ใบปลิว นิตยสาร แผ่นพับต่างๆฯลฯ ไม่สามารถทำได้ตามเขต ชานเมืองหรือเขตชนบท รวมถึงจะมีผู้คนจำนวนเท่าใดที่อ่านนิตยสารที่ทางห้างร้านได้ลงโฆษณา แต่การโฆษณาทางสื่อวิทยุ ถือเป็นสื่อพื้นฐานที่เข้าถึงกลุ่มคนฟังได้กว้างไกล การเปิดวิทยุเพียงหนึ่งเครื่อง ย่อมหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณนั้น ย่อมได้รับฟังไปพร้อมๆกับ
การโฆษณาโดยการใช้รถแห่ มีต้นทุนต่อครั้งสูงมาก และจะทำได้ในเขตชุมชนเมือง และในระยะ เวลาสั้นๆ แต่การโฆษณาทางวิทยุ ทำได้แบบสม่ำเสมอ ราคาถูกกว่าการทำรถแห่มาก สามารถทำได้ต่อเนื่อง และรัศมีการรับฟังนั้นกว้างไกลกว่า

* การทำโฆษณาทางวิทยุแบบเพลงลูกทุ่งสำคัญอย่างไร
    เพราะว่าพื้นเพและสังคมของชาวขอนแก่นผูก
พันธ์กับเพลงลูกทุ่งเป็นพื้นฐาน ดังนั้นกลุ่มคนฟังที่มีกำลังซื้อส่วนมากจึงอยู่ในกลุ่มคนฟังเพลงลูกทุ่ง ส่วน
รายการประเภทข่าว กลุ่มคนฟังคือคนที่ค่อนข้างสูงวัย จำนวนอัตราคนฟังถูกจำกัดให้แคบลง และกำลัง
ซื้อของคนกลุ่มนี้ก็จะลดลงบ้าง ส่วนรายการเพลงสตริงและสากล กลุ่มคนฟังมี2กลุ่ม คือ คนระดับสูงและ
วัยรุ่นซึ่งในกลุ่มของคนระดับสูงนั้นกำลังซื้อมีแน่นอน แต่ส่วนมากจะมีแหล่งของการซื้อขายในกลุ่มอยู่
แล้ว ส่วนกลุ่มวัยรุ่นนั้นส่วนมากเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งยังต้องขอเงินผู้ปกครองอยู่ กำลังซื้อจึงมีน้อยที่สุด

* การทำโฆษณาทางสื่อวิทยุควรเลือกอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันนี้ สถานีวิทยุ และนักจัดรายการวิทยุได้เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นผู้ประกอบการ ห้างร้าน ต่างๆการทำโฆษณาทาง ควรพิจารณาถึง สถานีที่คนฟังนิยมมากที่สุด และรัศมีการรับฟังไกลที่สุด
กลุ่มผู้ดำเนินการหรือนักจัดรายการควรมีความเป็นมืออาชีพ มีคนนิยมมากเท่าใดยิ่งดี และควรมีความเข้าใจงานโฆษณาอย่างแท้จริง
ราคาในการทำโฆษณาทางวิทยุของนักจัดรายการในแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายข้อ เช่น ต้นทุนค่าเช่าเวลากับสถานี จำนวนตัวร่วมในรายการรัศมีและความนิยมในสถานี รวมถึงความนิยมของคนฟังในตัวนักจัดรายการก็มีส่วน เปรียบสินค้าที่ดีกว่าราคาย่อมแพงกว่าสินค้าทั่วไป ดังนั้นการเลือกทำโฆษณาทางวิทยุ ไม่ควรถือหลักราคาถูกเป็นเกณฑ์เสมอไป แต่ควรดูหลักการทำงานของทีมนักจัดรายการนั้นๆว่าดีหรือไม่มากน้อยเพียงใด การที่ทีมนักจัดรายการ มีความพร้อมในการทำโฆษณา หมายถึง ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลของ สินค้า หรือบริการนั้นๆ ว่ามีจุดเด่นน่าสนใจที่จุดใดมากที่สุด การนำเสนอรายละเอียดที่ดึงดูดใจคน ฟังได้ การมีแนวคิดดีๆ แปลกๆ หรือเข้ากับยุคสมัยในการผลิตสปอตโฆษณา มีความรับผิดชอบงาน ทั้งต่อลูกค้า และต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นต้น

* รัศมีการับฟังของคลื่น 99.75 MHZ. ขอนแก่น
รัศมีการรับฟังของสถานีวิทยุในปุจจุบันนั้น จะสามารถรับฟังได้ใกล้หรือไกลขนาดไหน ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายข้อ เช่น กำลังวัตต์ของเครื่องส่งที่ใช้ในสถานีวิทยุของแต่ละแห่งว่า สูงและมาตรฐานเพียงใด
อุปกรณ์อีเลคโทรนิคต่างๆในสถานี มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด รวมถึงต้องดูว่ามีคลื่นความถี่เดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันอยู่ในบริเวณใกล้ไกลกันเพียงใดด้วย สำหรับคลื่น F.M. 99.75 MHz. แห่งนี้ รัศมีการรับฟัง
นั้น สามารถตรวจเช็คได้ 2 วิธี คือ 1. จากผู้ฟังรายการที่โทรศัพท์เข้ามาในรายการ และ 2. จากการที่ทาง
เจ้าหน้าที่ของสถานีขับรถตรวจสอบโดยตรง ซึ่งผลการรับฟังแบบหวังผลพอจะประเมินได้ดังนี้คือ
- ตามถนนมิตรภาพด้านทิศเหนือ ( ไปจ.อุดรธานี ) รับฟังถึงอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เลยไปถึง
โนนสะอาด เขตจังหวัดอุดรธานี ( ประมาณ 65 กิโลเมตร ) และ น้ำพอง อุบลรัตน์ กระนวน จ.ขอนแก่น
- ตามถนนมิตรภาพด้านทิศใต้ ( ไปจ.นครราชสีมา ) ถึง อำเภอ บ้านไผ่ แวงน้อย มัญจาคีรี บ้านแฮด
( ประมาณ 50 กิโลเมตร )
- ตามถนนมะลิวัลย์ ด้านทิศตะวันออก ( ไปจ.มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ) รับฟังถึง อ. บรบือ โกสุมพิสัย
ของจ.มหาสารคาม อำเภอ ยางตลาด กาฬสินธุ์ (รัศมีประมาณ 60 กิโลเมตร )
- ตามถนนมะลิวัลย์ ด้านทิศตะวันตก ( ไป จ.เลย ) ถึง อำเภอ หนองเรือ ภูเวียง จ.ขอนแก่น และอำเภอ
บ้านแท่น แก้งคร้อ ภูเขียว จ. ชัยภูมิ (รัศมี ประมาณ 70 กิโลเมตร )
หมายเหตุ * รัศมีการรับฟังเพียงสังเขป ขอยกตัวอย่างเฉพาะพื้นที่ๆไกลๆจากสถานีเกิน40 กิโลเมตร -
เท่านั้น ไม่ได้ระบุพื้นที่อำเภอที่อยู่ในรัศมี 40 กิโลเมตรจากสถานีไว้ด้วย เพราะสามารถรับฟังได้ 100%
* ทีมงานเพื่อนใจเรดิโอ โดยหนุ่มไชยาและเพื่อน เป็นทีมงานที่ประกอบอาชีพเป็นนักจัดรายการวิทยุ
เพียงอย่างเดียวมากว่า 8 ปีแล้ว ไม่มีนักจัดรายการหรือเจ้าหน้าที่คนใดประกอบอาชีพอื่นเลย ดังนั้น
บุคลากร ทุกคนจึงให้ความสำคัญต่องาน ทุ่มเทให้กับงานโฆษณาเพียงอย่างเดียวใส่ใจกับการพัฒนา
คุณภาพของทีมงานอย่างเต็มที่ มีความเข้าใจกับงานโฆษณาอย่างที่สุด เพราะถือว่างานโฆษณาคือ ปากและท้องของทุกๆคนนั่นเอง

ดังนั้น ทางทีมงานเพื่อนใจเรดิโอ โดยหนุ่มไชยาและเพื่อน จึงใคร่ขอเสนองานโฆษณาตามข้อมูลที่แนบมาพร้อมเพื่อท่านได้พิจารณา และทางทีมงานเพื่อนใจเรดิโอหวังอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกับท่าน ในโอกาสอันใกล้นี้

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( หนุ่ม ไชยา )
หัวหน้าสถานี
086-8506644 , 089-4181456
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 29, 2011, 08:31:35 pm โดย nidnarak »

เพื่อนใจเรดิโอ คลื่นชุมชนคนรักเมืองไทย FM 99.75 MHz ขอนแก่น คลื่นนี้ ฟังสบาย

เสนองานโฆษณาทางสื่อวิทยุ
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 08:34:54 pm »