สิงหาคม 23, 2019, 04:19:02 pm

เพื่อนใจเรดิโอ คลื่นชุมชนคนรักเมืองไทย FM 99.75 MHz ขอนแก่น คลื่นนี้ ฟังสบาย - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
2
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
25
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
20
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
5
ออนไลน์มากที่สุด:
162 - ตุลาคม 25, 2018, 11:13:10 pm
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.77
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
96.83
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
90.64
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
5
สมาชิกล่าสุด:
nidnarak
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
7.70
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

admin
1วัน 9ชั่วโมง 41นาที
nidnarak
2ชั่วโมง 32นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2019 0 0 0 45
สิงหาคม 2019 0 0 0 26
กรกฎาคม 2019 0 0 0 13
มิถุนายน 2019 0 0 0 26
พฤษภาคม 2019 0 0 0 32
เมษายน 2019 0 0 0 45
มีนาคม 2019 0 0 0 26
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 12
มกราคม 2019 0 0 0 17
* 2018 1 1 0 162
ธันวาคม 2018 0 0 0 19
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 108
ตุลาคม 2018 0 0 0 162
กันยายน 2018 0 0 0 24
สิงหาคม 2018 0 0 0 20
กรกฎาคม 2018 0 0 0 22
มิถุนายน 2018 0 0 0 25
พฤษภาคม 2018 0 0 0 15
เมษายน 2018 0 0 0 18
มีนาคม 2018 1 1 0 17
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 18
มกราคม 2018 0 0 0 20
* 2017 116852 119983 0 67
ธันวาคม 2017 0 0 0 20
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 23
ตุลาคม 2017 1 1 0 21
กันยายน 2017 0 0 0 25
สิงหาคม 2017 0 0 0 20
กรกฎาคม 2017 1 1 0 67
มิถุนายน 2017 1 1 0 20
พฤษภาคม 2017 11520 11874 0 39
เมษายน 2017 20604 21118 0 33
มีนาคม 2017 26700 27278 0 50
กุมภาพันธ์ 2017 28013 28734 0 54
มกราคม 2017 30012 30976 0 56
* 2016 184447 198683 568 106
ธันวาคม 2016 27480 28615 22 37
พฤศจิกายน 2016 26430 27451 42 37
ตุลาคม 2016 25883 27402 21 36
กันยายน 2016 20226 22261 58 35
สิงหาคม 2016 16566 18579 62 44
กรกฎาคม 2016 13648 15349 49 77
มิถุนายน 2016 11497 13152 80 38
พฤษภาคม 2016 12316 13684 86 106
เมษายน 2016 13181 13981 56 30
มีนาคม 2016 11875 12280 44 17
กุมภาพันธ์ 2016 5311 5618 29 11
มกราคม 2016 34 311 19 11
* 2015 556 3089 489 10
ธันวาคม 2015 85 313 22 10
พฤศจิกายน 2015 77 430 50 6
ตุลาคม 2015 84 549 62 7
กันยายน 2015 71 392 70 7
สิงหาคม 2015 70 409 53 7
กรกฎาคม 2015 49 370 62 6
มิถุนายน 2015 45 272 49 9
พฤษภาคม 2015 29 138 43 7
เมษายน 2015 20 149 35 7
มีนาคม 2015 23 64 42 8
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 1 7
มกราคม 2015 3 3 0 5
* 2014 15 18 6 52
ธันวาคม 2014 0 1 1 5
พฤศจิกายน 2014 5 6 0 7
ตุลาคม 2014 9 9 0 7
กันยายน 2014 1 2 1 6
สิงหาคม 2014 0 0 0 52
กรกฎาคม 2014 0 0 0 6
มิถุนายน 2014 0 0 0 3
พฤษภาคม 2014 0 0 1 7
เมษายน 2014 0 0 0 6
มีนาคม 2014 0 0 3 5
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 6
มกราคม 2014 0 0 0 6
* 2013 9 10 16 49
ธันวาคม 2013 0 0 1 49
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 13
ตุลาคม 2013 0 0 0 13
กันยายน 2013 0 0 1 8
สิงหาคม 2013 9 10 1 8
กรกฎาคม 2013 0 0 2 8
มิถุนายน 2013 0 0 2 5
พฤษภาคม 2013 0 0 4 11
เมษายน 2013 0 0 4 21
มีนาคม 2013 0 0 0 26
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 1 8
มกราคม 2013 0 0 0 11
* 2012 5 15 2539 15
ธันวาคม 2012 0 0 1 8
พฤศจิกายน 2012 0 0 1 7
ตุลาคม 2012 0 0 2 9
กันยายน 2012 0 0 2 9
สิงหาคม 2012 2 2 6 14
กรกฎาคม 2012 0 0 2 13
2012-07-01 0 0 0 4
2012-07-02 0 0 0 3
2012-07-03 0 0 0 8
2012-07-04 0 0 0 5
2012-07-05 0 0 1 7
2012-07-06 0 0 0 5
2012-07-07 0 0 0 6
2012-07-08 0 0 0 4
2012-07-09 0 0 0 6
2012-07-10 0 0 0 6
2012-07-11 0 0 0 6
2012-07-12 0 0 0 4
2012-07-13 0 0 0 5
2012-07-14 0 0 0 5
2012-07-15 0 0 0 5
2012-07-16 0 0 0 6
2012-07-17 0 0 0 5
2012-07-18 0 0 0 8
2012-07-19 0 0 0 4
2012-07-20 0 0 0 4
2012-07-21 0 0 0 3
2012-07-22 0 0 1 8
2012-07-23 0 0 0 13
2012-07-24 0 0 0 4
2012-07-25 0 0 0 4
2012-07-26 0 0 0 4
2012-07-27 0 0 0 6
2012-07-28 0 0 0 7
2012-07-29 0 0 0 6
2012-07-30 0 0 0 4
2012-07-31 0 0 0 5
มิถุนายน 2012 1 1 0 15
พฤษภาคม 2012 1 2 0 14
เมษายน 2012 1 1 367 6
มีนาคม 2012 0 0 1167 8
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 473 9
มกราคม 2012 0 9 518 9
* 2011 122 825 2271 12
ธันวาคม 2011 2 3 341 8
พฤศจิกายน 2011 0 0 192 8
ตุลาคม 2011 0 0 487 12
กันยายน 2011 2 2 398 8
สิงหาคม 2011 0 31 391 8
กรกฎาคม 2011 106 685 207 9
มิถุนายน 2011 4 96 236 5
พฤษภาคม 2011 8 8 5 4
เมษายน 2011 0 0 1 4
มีนาคม 2011 0 0 6 7
กุมภาพันธ์ 2011 0 0 3 5
มกราคม 2011 0 0 4 4
* 2010 18 19 17 18
ธันวาคม 2010 1 1 4 18
พฤศจิกายน 2010 3 4 3 6
ตุลาคม 2010 0 0 1 4
กันยายน 2010 0 0 0 4
สิงหาคม 2010 1 1 2 6
กรกฎาคม 2010 13 13 7 8